05.03.2018 - 10.03.2018

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

V týždni od 5. – 11. marca 2018 v rámci Týždňa slovenských knižníc prebehne v našej knižnici nový projekt, do ktorého sú zapojené verejné knižnice Bratislavského samosprávneho kraja pod názvom „Hľadáme stratené knihy“,. V rámci projektu môžu záujemcovia hľadať knihy označené nálepkou SOS! Stratila som sa!  v jednej z troch susedských knižníc, ktoré v Petržalke spravujeme.  Ku knihám vás dovedie mapa, ktorá je zverejnená aj na facebookovej stránke Miestna knižnica Petržalka.  Všetci, ktorí do 10. marca prinesú jednu z označených kníh na ktorúkoľvek pobočku petržalskej knižnice budú odmení bezplatným členstvom v knižnici a drobnou odmenou.

Všetky informácie o podujatí nájdete na: www.facebook.com/strateneknihy