27.06.2023 9.00-10.00 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie preverí vedomosti žiakov o knižničnom fonde, o orientácii sa v priestore medzi regálmi.  

Obsah: Na úvod dostanú žiaci úlohu napísať na papier pravidlá knižnice, ktoré súvisia so správaním sa v knižnici a so správaním sa ku knihám. Následne dostanú zoznam úloh, ktoré budú musieť v časovom limite splniť. Všetky úlohy začínajú spoločným znením: „Nájdi v knižničnom fonde knihu, ktorá …“. Zadanie preverí tímového ducha kolektívu, delegovanie úloh, orientáciu v priestore knižnice. Deti sa tak hravým spôsobom zoznamujú s fondom knižnice, možno sa najskôr budú cítiť stratení, ale po splnení úloh určite objavia odpovede na všetky otázky knihovníkov. Možno medzi nálezmi nájdu aj dlho nečítanú knihu.  

Cieľ: Uvedomiť si rôznorodosť knižničného fondu, ktorá môže byť inšpiráciou pre ďalšie výpožičky v knižnici. Časť otázok bude zameraná na sumarizáciu poznatkov nadobudnutých počas všetkých predošlých podujatí triedy v aktuálnom školskom roku.

Cieľová skupina: deti ZŠ

Trvanie: 60 min.