27.11.2019 17.00- 19,00 hod.

Pobočka Vavilovova 24 Pre dospelých Pre mládež vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna

Po dlhšej odmlke začal sa opäť v našej knižnici pravidelne stretávať literárny klub Generácia. Tvorivé stretnutie začínajúcich aj už publikujúcich autorov.