25.05.2022 10.30

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Stretnutie s ukrajinskou autorkou rozprávok, fantasy románov a ság Nataljou Ščerba, ktorej v slovenčine vyšla šesťdielna séria Časodejovia, trilógia Čarodol.

Srdečne vás pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční 25. mája 2022 o 10.30 hod. na pobočke Turnianska 10.