02.05.2023 - 11.05.2023

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Kniha je najslávnejšou knihou už zosnulého spisovateľa Shela Silversteina, amerického básnika, textára a karikaturistu. Je určená deťom, ale svojim posolstvom aj širokej čitateľskej verejnosti. Kniha O dávajúcom strome je detskou knihou, ktorá však prekonáva detský aspekt a stáva sa nadčasovou vo všetkých významoch tohto slova. Jednoduchý príbeh svojou hĺbkou prináša mravné posolstvo, ktoré je podávané s ľahkosťou a dokáže sa natrvalo vpísať do vedomia čitateľov bez rozdielu veku.Strom je symbolom matky, otca, rodičovskej lásky, lásky až do krajnosti, do vypätia všetkých síl a prostriedkov. Strom, ktorý dáva je knihou o empatii o “ braní“ a “ dávaní“, knihou, ktorá nikoho nenechá chladným.

Podujatie bude realizované pre žiakov ZŠ Turnianska 10