23.04.2024 10,00- 11,00h.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika podujatia: Podujatie pre deti základnej školy, ktoré je zamerané nielen na vzťahový, ale aj environmentálny aspekt života človeka.

Cieľ: Uvedomiť si svoj vzťah a správanie voči ľuďom, napr. rodinným príslušníkom, kamarátom, spolužiakom, ale aj voči prírode a životnému prostrediu.

Cieľová skupina: 5. a 6. ročník špeciálnej základnej školy

Spôsob realizácie: Strom, ktorý dáva je na jednej strane jednoduchý, no viacvrstvový príbeh, ktorý je určený nielen deťom, ale oslovuje i dospelú čitateľskú verejnosť. Prečítame si knihu od amerického básnika, textára a karikaturistu Shela Silversteina a zároveň budeme názorne realizovať to, čo sa v príbehu odohráva. Porozprávame sa o posolstvách knihy a na záver budeme hádať správne odpovede v Minikvíze o stromoch.

Trvanie: 35 minút

Podujatie bude realizované pre Špeciálnu MŠ a ZŠ na Žehrianskej ul.