18.10.2016 14,45 - 16,00 hod.

Pobočka Furdekova 1 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl spracované na základe knihy P. Wohllebena o fascinujúcom živote v lese.

Spôsob realizácie: Prečítame a prezrieme si v obrázkovej prezentácii príbeh o lesníkovi Petrovi a veveričke Petre. Budeme ich sprevádzať cestou cez les, stretneme niektoré lesné zvieratká a dozvieme sa, kde sa stromom darí najlepšie a čo im škodí. Spolu s Petrom a s Petrou pohľadáme v lese stromodeti – malé stromčeky, „deti“ veľkých stromov. Povieme si, ako to vyzerá v lese v jednotlivých ročných obdobiach a čo kedy robia zvieratká.

Cieľ: Spoznávanie lesa a jeho obyvateľov, na základe nových informácií získaných na podujatí v deťoch vzbudiť záujem o vlastné skúmanie a objavovanie prírody.

Cieľová skupina: deti MŠ

Trvanie: 45 min.