27.03.2018

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

interaktívne podujatie s knihami a ilustráciami českého ilustrátora Miroslava Šaška. Cestovanie a spoznávanie nových krajín sa dá zažiť aj v knižnici.

Podujatie pre deti zo ZŠ Žehrianska