26.03.2024 - 27.03.2024

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Charakteristika:  Interaktívne čítanie z knihy o ufrflanom medveďovi  a králikoch, ktorí ho nenechajú uzatvoriť sa v jeho osamelom svete. Kniha je príbehom o priateľstve, pomoci a o záujme o druhých.

Spôsob realizácie: Spoločne si knihu prečítame. Príbeh je jednoduchý, zrozumiteľný, doplnený o nádherné ilustrácie. Porozprávame sa o priateľstve, o vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, uvedieme si aj príklady, ako si vieme jeden druhému pomôcť. Aké emócie sprevádzajú hlavného predstaviteľa knihy? Je šťastný, milý, priateľský? Alebo mrzutý, nahnevaný, smutný? Ako sa správajú králiky? Dokážu si medveď a králiky nájsť k sebe cestu?

Cieľ: Na svete nie sme sami, aj keď sa tak niekedy cítime. Máme rodinu, priateľov, ľudí, ktorých poznáme a majú nás radi. Akými sme ľuďmi? Ľahko nadväzujeme kontakty alebo sme uzavretí? Prečo je to tak?

Cieľová skupina: Deti MŠ a 1. stupeň ZŠ

Trvanie: 30 min.

 

Podujatie na pobočke Prokofievova realizujeme s MŠ Holíčska a MŠ Ševčenkova .