20.03.2023 - 23.03.2023

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Podujatie o mýtoch, bájach a legendách  celého sveta pre tri triedy šiestakov z Cirkevnej základnej školy Narnia vedie metodička Mgr. Viera Némethová