22.03.2021 - 24.03.2021


Podujatie o mýtoch, bájach a legendách  celého sveta pre tri triedy šiestakov z Cirkevnej základnej školy Narnia vedie metodička Mgr. Viera Némethová