10.12.2018 - 19.12.2018

Pobočka Dudova 2 Pre deti dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl na motív knihy L. Schneider o dievčatku Terke.
Trvanie: 35 min.
Pomôcky: kniha, projektor, počítač, plátno, prezentácia, flipchart, papiere s obrázkami, magnetky

Rozprávanie spojené s čítaním o krízových životných situáciách, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť

Cieľom podujatia je deťom ukázať ako si sami môžu pomôcť v kritických situácia bez paniky, na koho sa môžu obrátiť v prípade, ak nie sú nablízku rodičia a pomôcť im riešiť pocit osamelosti, ak majú v dnešnej dobe príliš zamestnaných rodičov.

Cieľom podujatia je spájať v sebe dve životné situácie, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť. Pomocou knihy „Terka sa stratí“ naučíme deti,, čo robiť v situácii, keď sa stratia, koho požiadať o pomoc a kto sú spoľahlivé – bezpečné osoby a komu nedôverovať.

Druhá situácia ukáže deťom ako riešiť osamelosť a aké sú dôležité vzťahy medzi rovesníkmi – kamarátmi, ktorí sa nedajú nahradiť ani rodičmi ani zvieratkom, a ako sa medzi sebou správať, aby sme si priateľov udržali. Na záver si deti môžu v krátkych scénkach sami vyskúšať, ako sa treba zachovať v situáciach, ktoré boli vysvetlené. ZŠ Dudova 2

Cieľová skupina: Deti vo veku 4-8 rokov, cca 10-20 detí v jednej skupine