06.03.2019 14,00- 15,30h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

… alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších – deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú, čím je okolie ich školy a knižnice. Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier, návštevy interaktívnej výstavy a podieľaní sa na zmene v bezprostrednom okolí v deťoch prebúdzame záujem o dianie v ich komunite, sídlisku, ulici. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC , o.z. Krásy terasy a Sokratovým inštitútom. Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban. Tvory mesta realizujeme s deťmi 3. a 4. ročníka zo školského klubu detí na ZŠ Prokofievova 5 pod vedením pani vychovávateľky Vlasty Šuličovej. Všetky stretnutia sú otvorené a môžete sa k nám kedykoľvek pridať. Stretávame sa dvakrát do mesiaca vždy v stredu od 14.00 do 15.30 v knižnici na Prokofievovej ulici. Viac informácií na FB stránke Tvory mesta.

Prvé stretnutie je 13.2.2019 a hosťom je Peter Lényi.Úvodné stretnutie. Čo je verejný priestor? Aké sú kritériá na výbor dobrého a menej dobrého projektu vo verejnom priestore?

Na druhom stretnutí dňa 6.2.2019 privítame Zoru Paulíniovú a Zuzana Žužiovú Čupcovú. Tvorba miesta. Atmosféra bezpečia a radosti.