13.02.2019 - 27.02.2019

st 14,00- 15.30h. | Prokofievova 5
ut 14,00- 15,30 | Vavilovova 24

… alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak.

Prostredníctvom nášho projektu by sme chceli jednoduchou formou zapojiť deti do tvorby a realizácie malej zmeny v priestore, ktorý denne navštevujú, čím je okolie ich školy a knižnice. Formou prednášok, jednoduchých aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier, návštevy interaktívnej výstavy a podieľaní sa na zmene v bezprostrednom okolí v deťoch prebúdzame záujem o dianie v ich komunite, sídlisku, ulici. Projekt realizujeme v spolupráci s  o.z. Krásy terasy a Sokratovým inštitútom.

Garantom projektu je Ing. arch. Ján Urban. Tvory mesta realizujeme s deťmi  zo školského klubu detí na ZŠ Prokofievova 5 pod vedením pani vychovávateľky Vlasty Šuličovej.  Na Pobočke Vavilovova 24 sa  stretávajú deti z krúžku “ Máme radi Petržalku“  pod vedením Mgr. Martiny Ivanovej.

Všetky stretnutia sú otvorené a môžete sa k nám kedykoľvek pridať. Stretávame sa každý týždeň, vždy v stredu od 14.00 do 15.30 v knižnici na Prokofievovej ulici a každý utorok na Základnej škole na Černyševského 8, alebo na pobočke Vavilovova 24.

Viac informácií na FB stránke Tvory mesta.