V rámci dobrovoľníckych aktivít  Miestna knižnica Petržalka udržiava spoluprácu aj s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka na Antolskej ulici. Pracovisko poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť ako pediatrickým pacientom (vo veku od 0 do 18 rokov), tak i vysokoškolskému dorastu – pacientom do 26 rokov, a to ako jediná detská klinika v Bratislave.

Naša knižnica zriadila na lôžkovom oddelení samoobslužnú knižnicu pre hospitalizované deti a dorast, kde si môžu počas pobytu a liečby na oddelení požičiavať knihy a krátiť si čas čítaním. V septembri počas Týždňa dobrovoľníctva naše kolegyne Anka a Veronika obohatili miniknižnicu o 25 pekných a zaujímavých knižných titulov.