16.09.2020


Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s dlhoročným partnerom Dobrovoľníckou skupinou Vŕba už niekoľko rokov počas Týždňa dobrovoľníctva rozdáva knihy pacientom, personálu a návštevníkom Onkologického ústavu na Heydukovej. Tento rok vzhľadom na situáciu spojenú so šírením Covid-19 a náročnosťou na opatrenia naša knižnica doplnila poličku o 150 zaujímavých knižných titulov.

Knižnú poličku nájdete  vo vstupnom priestore Onkologického ústavu na Heydukovej ulici.