02.03.2020 - 07.03.2020

Pobočky Dudova 2, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 dudova2@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 31 18 28 FREE WI-FI zóna