06.03.2023 - 10.03.2023

Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vyšehradská 27 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Marec je neodmysliteľne spätý s Týždňom slovenských knižníc (TSK). V tomto  týždni návštevníci knižnice môžu využiť bonus vo forme registrácie a preregistrácie za symbolické 1€  a s podmienkou vrátenia všetkých vypožičaných kníh vám odpustíme všetky sankčné poplatky.

Témou tohtoročného TSK je akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí. Knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.

Knižnicu by sme radi v tomto týždni predstavili aj ľuďom, ktorí jej služby zatiaľ nevyužívali,  ako jeden z najekologickejších projektov našej doby. Vedeli ste, že na výrobu jednej  knihy treba až 26 litrov vody?

V uplynulom Týždni slovenských knižníc sa v petržalskej knižnici:
– zaregistrovalo 534 čitateliek a čitateľov, z toho 187 detí do 15 rokov
– navštívilo nás 2.519 návštevníkov
– vypožičali sme 7.128 kníh a periodík
– zorganizovali sme 10 podujatí pre deti aj dospelých.
Odpúšťali sme upomienky, zo toho jedna bola až z roku 2017. 
Predĺžili sme vám o ďalší mesiac 2.360 kníh.