01.06.2019 - 30.06.2019


Miestna knižnica Petržalka v súčasnosti prevádzkuje dva online katalógy kníh. Od 1.7.2019 zostane pre čitateľov k dispozícií už len jeden, katalóg Carmen, ktorý umožňuje vyhľadávanie kníh v aktuálnom fonde knižnice, rezervovanie a objednávanie kníh, vypožičiavanie elektronických dokumentov, rýchly prístup do užívateľského konta a náhľad do histórie výpožičiek, vytváranie knižnice prečítaných kníh a hodnotenia kníh.