03.10.2016 - 07.10.2016

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Čítanie zo zaujímavých kníh pre deti,  spojené s vyrábaním milých jednoduchých maličkostí spojených s prečítaním príbehom. ŠKD Turnianska 10