26.02.2024 - 01.03.2024

Pobočka Haanova 37 haanova37@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 710, FREE WI-FI zóna

Vážení čitatelia,

knižnica Haanova 37 bude z dôvodu revízie knižničného fondu od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024 ZATVORENÁ.

Radi Vás opäť privítame v pondelok, 4. 3. 2024

Ďakujeme za pochopenie.