19.11.2018 8,10 - 16,00 h.

Pobočky Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10 furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna

Zaujímavé prednášky o histórii vzniku Zeme, rôznych prírodných úkazoch a živloch, priblíženie pradejín života aj minulosti ľudstva. Prednášky lektoruje Mgr. Dušan Valent, geológ a paleontológ, popularizátor vedy a autor mnohých článkov do časopisov Quark a Svet prírody. Dušan bude mať v petržalskej knižnici päť  prednášok, ktoré sú voľne prístupné.

8,10- pobočka Furdekova 1      téma:   Čo skrýva vesmír?                      ZŠ Pankúchova- štvrtáci

9,10- pobočka Furdekova 1      téma:   Čo skrýva vesmír?                      ZŠ Pankúchova- štvrtáci

10,30- pobočka Prokofievova 5  téma: Najrozšírenejšie mýty o zdravej výžive            ZŠ Holíčska 6.A a 6.B.

14,00 – pobočka Turnianska 10   téma:  O sopkách                                    ZŠ Turnianska 4.A.

15,00 – pobočka Turnianska 10    téma:  O sopkách                                   ZŠ Turnianska 4.A. a 4.C.