15.04.2019 - 17.04.2019

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

S deťmi si v poobednom klube vytvoríme veľkonočný veniec z papiera a vystrihneme si a vyfarbíme niekoľko veľkonočných ozdôb.  Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko, k tomu zdravia dosť, prajeme peknú Veľkú noc.