Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna
Naši milí čitatelia,
radi by sme Vám poďakovali za Vašu priazeň v tomto roku, ktorý bol opäť výzvou pre mnohých z nás, zaželali Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastných chvíľ strávených s rodinou a predovšetkým pevné zdravie a pohodu.
 
PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka a kolektív Miestnej knižnice Petržalka