22.04.2024 9.30- 10,30 hod.

Pobočka Vyšehradská 27 Pre deti vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Charakteristika:

Podujatie pre deti Materských škôl inšpirované knihou Christiana Drellera Kam chodia kozmonauti na záchod.

Realizácia:

 Prečítame si spoločne príbeh z knihy, následne sa budeme rozprávať o ľudskom tele. S deťmi sa budeme rozprávať, aké poznajú časti ľudského tela a zároveň ich budeme dokresľovať do šablóny. Na záver si zatancujeme a rozcvičíme si celé telo.

Cieľ:

Pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela.

Cieľová skupina:

deti MŠ

Trvanie:

35 min.