06.06.2019 11.00- 12,00 hod.

Pobočka Vavilovova 24 Pre deti Pre mládež vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna

Aké sú strasti a slasti života na vesmírnej stanici? Môže byť film Gravitácia realitou? ZŠ Černyševského