Pobočky Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16, Prokofievova 5, Rovniankova 3, Turnianska 10, Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27 Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých Rodiny s deťmi Seniori furdekova1@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 718, FREE WI-FI zóna
NAPÍŠTE VIANOČNÉ PRIANIE  SENIOROM, MY IM HO ODOVZDÁME
Seniori patria k najosamelejšej skupine obyvateľov, nie len počas sviatkov. Preto sa obraciame na vás, milí Petržalčania, s výzvou na vytvorenie vianočného priania, pohľadnice či vinša pre seniorov z našich domovov sociálnych služieb, ktorými ich určite potešíte. Touto aktivitou sa zároveň zapojíme do Dňa štedrosti. Ako na to?
–  Vytvorte pohľadnicu, napíšte list alebo vianočné prianie pre seniora; priania píšte bez mena, my ho vyplníme za Vás;
–  Prianie vhoďte do pripravených schránok na jednej z  pobočiek našej knižnice.
–  Priania následne vyzdvihneme a odovzdáme seniorom do domovov sociálnych služieb v Petržalke.
Partneri projektu: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Miestna knižnica Petržalka, Nadácia Pontis, Materské Centrum Budatko a Kalab