03.12.2018 - 07.12.2018

Pobočka Turnianska 10 Pre dospelých Pre mládež turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Tento týždeň začneme s adventným kalendárom, s ktorým budeme pokračovať celý mesiac.  Zabalili sme knihy ako darčeky, uložené sú pod vianočným stromčekom . Každý deň si jeden vianočný príbeh rozbalíme a prečítame. Porozprávame sa o advente a sviatku sv. Mikuláša. Na záver si budeme vyrábať Mikulášov z papiera.