29.11.2017 10,00 - 13,00 hod.


Dobrovoľnícky program s názvom „Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera“ vzniká v petržalskej knižnici s cieľom rozšíriť a posilniť komunikáciu so seniormi v našej mestskej časti. Prostredníctvom vybraných aktivít a činností budú dobrovoľníci z denných seniorských centier zaangažovaní do knižničnej činnosti alebo služieb jednotlivých pobočiek. Touto cestou môžu seniori zároveň aktívne využiť voľný čas, nabrať energiu, získať nové vedomosti a vzájomne tak upevniť priateľský vzťah ku knižnici.
Malou burzou kníh otvoríme spoluprácu so seniormi v stredu 29.novembra 2017 od 10,00 do 13,00 vo vestibule budovy Technopolu. Všetci záujemcovia o pekné čítanie budú mať možnosť vybrať si z ponuky niekoľkých desiatok titulov kníh, ktoré sme pre nich bezplatne pripravili na príjemné strávenie predvianočného času s knihou. Návštevníci budú mať možnosť vybrať si aj z ponuky výrobkov petržalských seniorov, ktoré sú výsledkom trávenia ich voľného času v denných centrách.