15.11.2023 9:10 - 11:00 hod.

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre žiakov ZŠ inšpirované dobrodružnou televíznou súťažou (Pevnosť Boyard) zamerané na orientáciu žiakov vo fonde, na čítanie s porozumením, na rozlišovanie umeleckej a odbornej literatúry. Zvládnu žiaci za presne stanovený čas splniť všetky úlohy knihovníka a získať tak heslo na odomknutie knižnej pevnosti?

Cieľ: Vedieť triediť knihy podľa kritérií, vedieť hľadať knihy vo fonde, byť schopný čítať texty s porozumením a následne klásť vhodné otázky.

Cieľová skupina: žiaci ZŠ, 4.ročník

Spôsob realizácie: Najskôr si deti nájdu na stoloch knihy, ktoré budú triediť podľa kritérií knihovníkov, a tak sa zoznamovať s literatúrou vo fonde. Následne budú hľadať priamo vo fonde knihy podľa ich zadania. Po splnení úloh si prečítajú úryvky z odbornej literatúry a vytvoria k textom otázky. Tak sa preverí ich schopnosť rozumieť informáciám v textoch. Žiaci si pozrú filmovú ukážku, ktorú porovnajú s knižnou predlohou a budú sa snažiť nájsť čo najviac zhôd/ rozdielov. Ďalej sa z textov umeleckej literatúry pokúsia uhádnuť, o aké dielo ide. Za všetky správne odpovede získajú indície, ktoré im pomôžu uhádnuť záverečné heslo na odomknutie knižnej pevnosti.

Trvanie: 45 min.