25.03.2020 - 31.05.2020


Vydavateľstvo Gale Cengage sa taktiež rozhodlo podporiť virtuálne štúdium – počas obmedzení sprístupnilo pre čitateľov členských knižníc konzorcia Gale (v rámci národnej licencie Slovenskej národnej knižnice) vzdialený prístup do svojich databáz cez HESLO, aby všetci naši používatelia mohli bez problémov pristupovať z pohodlia domova.
Heslo: Slovakia
DATABÁZY GALE obsahujú viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov
Členenia sa do troch poddatabáz:
– Academic OneFile – viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
– General OneFile – viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
– Infotrac Custom Journal – zbierka periodík a vedeckých časopisov.
Do 26. apríla 2020 je okrem toho bezplatný skúšobný prístup do Gale Reference Complete, ktorý tvoria databázy POWER SEARCH, GALE EBOOKS, GALE LITERARY SOURCES, ARCHIVES UNBOUND.