25.03.2020 - 30.06.2020


Slovenská národná knižnica v spolupráci so spoločnosťami Gale Cengage Company a Suweco v rámci projektu Národná licencia EIZ sprístupňuje databázy vydavateľstva Gale. Za momentálnych mimoriadnych okolností sú databázy dostupné k prehliadaniu zadarmo bez registrácie.

Postup pre vyhľadávanie v databázach Gale:

http://snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2019/2019_05_27_6_Vyhladavanie_v_databazach_spolocnosti_Gale.pdf

DATABÁZY GALE obsahujú viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov
Členenia sa do troch poddatabáz:
– Academic OneFile – viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
– General OneFile – viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
– Infotrac Custom Journal – zbierka periodík a vedeckých časopisov.

Prístup do databáz GALE REFERENCE COMPLETE je predĺžený až do konca júna 2020.