23.11.2020 - 04.02.2021

Pobočka Turnianska 10 Pre deti Pre dospelých Pre mládež turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 sme pripravili v úzkej spolupráci s BIBIANA- medzinárodný dom umenia pre deti.  Doplnená bude o knihy z knižného fondu Bibiany v japončine a angličtine a je doplnená aj o interaktívne prvky, niekoľko druhov puzzle v rôznych obtiažnostiach.

Výstava bude doplnená o sériu videočítaní pre deti aj dospelých v slovenskom poprípade anglickom jazyku.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 23.11. 2020 na pobočke Turnianska 10 a potrvá do 4.2. 2021.