Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori

Milí priatelia, zverejnili sme výzvu na prihlásenie sa do 27. ročníka literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016 a do jubilejného 20. ročníka súťaže školských časopisov s názvom Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Štatúty oboch súťaží spolu s prihláškami nájdete na webovej stránke v sekcii projekty a súťaže alebo Vám ich na vyžiadanie pošleme poštou alebo prostredníctvom e-mailu. Kontakt: Mgr. Viera Némethová tel. č. 02/ 62 52 01 89 alebo nemethova@kniznicapetrzalka.sk