12.06.2019 10,00- 12,00 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Petržalská knižnica vyhlásila v tomto roku 23. ročník súťaže školských časopisov Život našimi očami- novinári tretieho tisícročia. Trojčlenná odborná porota v zložení: Mgr. Eva Sládková– novinárka, redaktorka moderátorka Televízii Bratislava a pracuje aj pre Slovenský rozhlas, Mgr. art. Jakub Lysý- grafický dizajnér, Mgr. Silvia Tannhauserová– novinárka a redaktorka, pracuje na  Odbore komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Do súťaže sa tento rok prihlásilo štrnásť školských časopisov a porota ich bude vyhodnocovať v dvoch kategóriách- základné školy a stredné školy.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční dňa 12. júna 2019 o 10,00h. v čitárni pobočky na Prokofievovej 5 a po vyhodnotení bude následovať odborný seminár redakčných rád časopisov s porotcami.