23.05.2018 - 25.06.2018

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave vás pozývame na výstavu Československá štátnosť 1918.

Výstava Československá štátnosť 1918 pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie. A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty sú sprevádzané bohatým rôznorodým obrazovým materiálom.

Výstava Československá štátnosť 1918 obsahuje 11 samostatných panelov. V každom z nich je obsiahnutá jedna samostatná téma.

Výstava bude nainštalovaná na pobočke Prokofievova 5