27.03.2017 11,00- 12,15 h.

Pobočka Vavilovova 24 Pre dospelých Pre mládež vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 715, FREE WI-FI zóna

Mária Ďuríčková sa venovala prerozprávaniu slovenských povestí a práve tam pramení inšpirácia pre knihu Bratislavské povesti. Ako rodáčka zo Zvolenskej Slatiny tým urobila pre oživenie bratislavskej mytológie veľmi veľa, podobne ako už pred ňou Karl Benyovszky či súčasne s ňou Rudo Moric. V druhej polovici sedemdesiatych rokov napísala Ďuríčková knihy Dunajská kráľovnáPrešporský zvon, ktoré potom s povesťami z knihy Biela húska na Dunaji vyšli spolu pod názvom Dunajské povesti (1996). Po ôsmych rokoch sa vydavateľstvo SPN – Mladé letá rozhodlo vydať knihu pod názvom Bratislavské povesti.

Z diela na čitateľa dýchne v prvom rade etnicky pestrá minulosť kozmopolitnej Bratislavy. Vystupujú v nej Slovieni, Rimania, Kelti, Turci, Slováci, Maďari, Nemci, Židia, Rómovia i Česi. Potom ho zaujme rôznorodosť žánru – Ďuríčkovej povesti sú raz mýtom, inokedy „ľudovou“ rozprávkou, potom historickou poviedkou. Stretávajú sa v nich fantastické postavy (po prečítaní knihy nemožno pochybovať, že Bratislava mala svojho čerta a vodníka) aj historické osobnosti (vynálezca Kempelen, cestovateľ Jetting alebo cisár Jozef). Text: Pavol Rankov, Knižná revue 18/2004.