10.01.2019 - 10.02.2019

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Vo štvrtok, 10. januára 2019 otvárame panelovú výstavu k novej obrazovo-výkladovej publikácií Literární kronika první republiky. V 21 oddieloch sústredených vždy k jednému roku z obdobia 1918–1938 Československú republiku ako mnohonárodnostný štát, v ktorom literatúra vznikala a bola čítaná v češtine, v slovenčine, ale aj v nemčine, ruštine a iných jazykoch. Na literárnom dianí sa podieľali nielen spisovatelia, ale aj prekladatelia a vydavatelia. Spoločensky nerezonovali len umelecké výboje či politické provokácie avantgardistov, ale aj medzinárodné bestsellery a produkty lokálnej populárnej kultúry.
Výstavu otvoríme 10. januára 2019 o 10,00 na pobočke Prokofievova 5, prednáškou doc. Mgr. Vladimíra Barboríka CSc. z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Spoluorganizármi výstavy sú České centrum v Bratislave a Ústav pre českou literaturu Akademie vied ČR.

K výstave sme pripravili aj prednášky pre žiakov 2. stupňa základných škôl či pre stredné školy.

Literárni kroniky první republiky, alebo ako sa žilo a písalo počas rokov 1918 až 1938

Charakteristika: Hoci oslavy stého výročia vzniku prvej ČSR sú už za nami, téma medzivojnového literárneho života ostáva aktuálnou naďalej. Literárni kronika první republiky je obrazovo-výkladová publikácia, ktorá v 21 kapitolách – 1 na každý rok – zachytáva literárny život počas 1. ČSR: udalosti, diela a súvislosti. Čo všetko bolo jeho súčasťou? Akými jazykmi sa v ňom písalo? A ako veľmi odlišný bol od toho dnešného? Podujatie chce pomocou panelovej výstavy, kníh a rozhovoru načrtnúť odpovede na tieto a iné otázky.

Spôsob realizácie: Snáď formou diskusie a prostredníctvom publikácie Literárni kronika první republiky sa budeme snažiť ozrejmiť študentom literárny život medzivojnového obdobia, resp. priblížiť jeho (jazykovú) rozmanitosť a súvislosti, ako aj postavenie slovensky písanej literatúry v tomto období či odlišnosti medzi dnešným a vtedajším literárnym životom. Podujatie vedie doktorandka Ústavu slovenskej literatúry SAV, a preto sa budeme krátko venovať aj literárnej vede a tomu, na čo nám vlastne je. Súčasťou podujatia môže byť, na základe potrieb a záujmu školy, aspoň trochu hravá interpretácia konkrétneho literárneho textu daného obdobia. V prípade záujmu je však nutné dohodnúť sa na knihe v predstihu.

Cieľ: Živou formou poskytnúť nové informácie o medzivojnovom literárnom živote.

Veková kategória: SŠ, príp. 2. stupeň ZŠ

Trvanie: cca: 90 min.