Exteriérová putovná výstava „Novodobá Petržalka 1973 – 2000“ sa z Námestia Hraničiarov z dôvodu dlhodobo nepriaznivého počasia premiestnila do vstupnej haly Technopolu.
Výstava je realizovaná ako sprievodný program 50. výročia začiatku stavby petržalského sídliska
Výstavu sme pripravili v spolupráci s Katedrou archívnictva a muzeológie FiF UK Bratislava a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
Na výstavných baneroch sme spracovali témy: Život za železnou oponou, Zánik starej Petržalky, Výstavba sídliska, Umelecké diela Petržalky, Zdravotníctvo a iné.