16.02.2017 - 31.05.2017

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Piate pokračovanie cyklu výstav Taká bola Petržalka s názvom Petržalka v rokoch 1973-1989 II. Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Prezentované témy: Výstavba sídliska v rokoch 1973 – 1989, Sídlisko Zadunajec, Nákupné zóny, Zdravotníctvo, Školstvo, Kultúrny život, Spolková činnosť na sídlisku, Športové aktivity – pôsobenie miestnych TJ a Trávenie voľného času. Počas trvania výstavy sú pre žiakov základných a stredných škôl pripravené sprievodné lektorské prednášky, ktoré povedú naši knihovníci .

Prvú časť výstavy, ktorú sme prezentovali v minulom roku,  si môžete pozrieť na pobočke Turnianska 10.