07.07.2022 - 29.09.2022

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna
Letný program petržalskej knižnice dopĺňa v týchto dňoch aj výstava umeleckých prác žiakov výtvarného odboru SZUŠ Prokofievova.
Výstavu si môžete prísť pozrieť vo výpožičných hodinách knižnice Turnianska 10 do konca septembra 2022.