04.05.2017 17,00- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Tretím sprievodným podujatím k výstave Petržalka 1973-1989 II bude stretnutie s prof. Ing. arch. Bohumilom Kováčom  PhD. o výstavbe sídliska Petržalka.