04.05.2017 17,00- 19,00h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Tretím sprievodným podujatím k výstave Petržalka 1973-1989 II bude stretnutie s prof. Ing. arch. Bohumilom Kováčom  PhD. o výstavbe sídliska Petržalka.