19.04.2023 - 25.04.2023

Pobočky Turnianska 10, Prokofievova 5 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna
Dramatický workshop pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Počas podujatia preskúmajú témy ekológie a ochrany životného prostredia. Na záver sa nám možno podarí aj vlastný malý les vyrobiť. Program je súčasťou projektu Spoločne EKO v nadväznosti na Deň Zeme.
Workshop 19.4.2023 sa uskutoční na pobočke Turnianska 10.
Workshop 25.4. 2023 sa uskutoční na pobočke Prokofievova 5.