16.11.2022 9,00- 10,00 hod.

Pobočka Vyšehradská 27 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 64 46 FREE WI-FI zóna

Charakteristika: 

Oboznámenie detí s ľudovými rozprávkami. Porozprávame sa s deťmi o tom, ako to bolo v minulosti, keď deti nemali knižky, televízor ani počítače.

Povieme si čo je Ľudová rozprávka

Spôsob realizácie:

Prečítame si rozprávku o neposlušných a poslušných kozliatkach od Márie Rázusovej Martákovej a Jaroslavy Blažkovej. Po prečítaní  textu sa s deťmi porozprávame o vzniku rozprávok a  či môžu vznikať nové rozprávky.

Na záver sa zahráme  a pomocou prezentácie budeme hádať rozprávky  a rozprávkové postavičky.

Cieľová skupina:  deti MŠ

Trvanie: 35 min.

 

V marci si pripomenieme výročie narodenia Pavla Dobšinského, ktoré s každoročne pripomíname Dňom ľudovej rozprávky. V našej knižnici sa ľudovým rozprávkam venujeme veľmi často. Okrem spoznania tých najznámejších rozprávok sa súťažno- zábavnou formou učíme spoznávať archaické slová, slovné spojenia a výrazy , ktoré deti môžu v rozprávkach nájsť aj dnes.