01.04.2019 9,00- 10,00 hod.

Pobočky Turnianska 10, Vavilovova 24 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 207 60 855 FREE WI-FI zóna

V sobotu, 16. marca si pripomenieme výročie narodenia Pavla Dobšinského, ktoré s každoročne pripomíname Dňom ľudovej rozprávky. V našej knižnici sa ľudovým rozprávkam venujeme veľmi často. Okrem spoznania tých najznámejších rozprávok sa súťažno- zábavnou formou učíme spoznávať archaické slová, slovné spojenia a výrazy , ktoré deti môžu v rozprávkach nájsť aj dnes.