27.11.2023 9,00-10,00 hod.

Pobočka Vyšehradská 27 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: 

Oboznámenie detí s ľudovými rozprávkami. Porozprávame sa s deťmi o tom, ako to bolo v minulosti, keď deti nemali knižky, televízor ani počítače.

Povieme si čo je Ľudová rozprávka

Spôsob realizácie:

Prečítame si rozprávku o neposlušných a poslušných kozliatkach od Márie Rázusovej Martákovej a Jaroslavy Blažkovej. Po prečítaní  textu sa s deťmi porozprávame o vzniku rozprávok a  či môžu vznikať nové rozprávky.

Na záver sa zahráme  a pomocou prezentácie budeme hádať rozprávky  a rozprávkové postavičky.

Cieľová skupina:  deti MŠ

Trvanie: 35 min.

MŠ Jarovce