08.11.2017 - 10.11.2017

Pobočka Turnianska 10 turnianska@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna

Všetko o sovách – interaktívne podujatie literárno-náučné o všetkých druhoch sov a kuvikoch, s čítaním príbehu Ako sa kuvik buvik zoznámil s planétkou zorničkou (z knihy Miroslava Sanigu Rozprávky spod Čierneho kameňa), zaujímavosťami z kníh : Rob Hume: Vtáky Európy, Ivan Kňaze: Dravec a korisť , Vieš,že-zaujímavosti zo sveta prírody doplnené s úlohami v skupinách z knihy Hravé čítanie. Deti sa zoznámia so svetom sov, dozvedia čím sa živia, ako žijú a že sú aj symbolom múdrosti a knižníc.
Deti z ŠKD Turnianska 10