11.10.2017 14,00 - 15,30 hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Prezentácia knihy etnologičky a historičky Mgr. Ľubice Volanskej- Herzánovej Phd. spojená s diskusiou. Program je súčasťou X. ročníka Petržalského Seniorfestu 2017.