12.10.2017 14,00 - 15,30 hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Literárnu mozaiku francúzskych autorov a ilustrátorov- rozprávanie a premietanie, pripravili knihovníci Mgr. Viera Némethová a Mgr. Andrej Blaas. Podujatie je realizované v rámci programu Petržalský Seniorfest 2017