01.12.2022 9,00-10,10 h.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

„Zažime si poéziu“ je názov podujatia, ktoré pripravili naši knihovníci na pobočke Prokofievova 5. Poéziu nemožno naučiť, nemožno ju ani iba iba deklamovať. Báseň je obraz, niekedy krásny, inokedy nepokojný, burcujúci, vážny i zábavný.

Siedmaci zo Základnej školy na Vlasteneckom námestí sú deťmi s otvorenou mysľou , pripraviť pre ne podujatie o poézii bolo pre nás čistou radosťou z poznávania nových vecí a súvislostí.