„Zažime si poéziu“ je názov podujatia, ktoré pripravili naši knihovníci na pobočke Prokofievova 5. Poéziu nemožno naučiť, nemožno ju ani iba iba deklamovať. Báseň je obraz, niekedy krásny, inokedy nepokojný, burcujúci, vážny i zábavný. Šiestaci zo Základnej školy na Gessayovej ulici sú deťmi s otvorenou mysľou , pripraviť pre ne podujatie o poézii bolo pre nás čistou radosťou z poznávania nových vecí a súvislostí.