10.04.2024 - 16.04.2024

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Charakteristika:

Podujatie inšpirované knihou Branislava Jobusa.

Príbeh začína v momente, keď smeti vyhodíme do koša. Z príbehu sa dozvieme, čo sa deje so smeťami na smetisku, ako funguje recyklácia a kto je ten tajomný odpadkový fantóm.

Spôsob realizácie:

Prečítame si úryvky z knihy  Zberný dvor, porozprávame sa, prečo je dôležité triediť a recyklovať odpad, skúsime s deťmi vymyslieť ako sa dajú znova využiť nepotrebné veci v domácnosti (napr. obaly od vajíčok, staré zaváraninové poháre alebo staré ponožky). Na záver skúsime roztriediť ,,smeti“ do farebných kontajnerov.

Cieľ:

Ukázať deťom, že pomocou separácie a recyklácie môže každý, vrátane detí, chrániť prírodu.

Cieľová skupina:

Deti MŠ

Trvanie:

40 min.

Podujatie je súčasťou projektu SPOLOČNE EKO MČ Bratislava Petržalka

Podujatie pre MŠ Tupolevova