12.02.2018 17,00- 19,00 hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna

Výskumné aktivity Dr. Anny Jónásovej smerované k ženským postavám v histórii (nielen) galantského regiónu, vyústili do zaujímavej monografickej práce Ženy rodu Esterházyovcov, ktorá prináša nový, obohatený pohľad na dejiny jedného z významných rodov Rakúsko-uhorskej monarchie spätého už od 16. storočia práve so Slovenskom. Kniha rozširuje pohľad genealogického skúmania o rodový (genderový) rozmer, inak povedané, v sústredení záujmu na ženské osoby Esterházyovcov, ktoré v tradičných výskumoch ostávali neviditeľné alebo marginalizované. Obdivuhodne rozhľadená autorka sa rozhodla odstrániť takéto biele miesta a jednak sprítomniť na historickej scéne ženy – manželky, dcéry tohto rodu –, jednak narušiť ustálené stereotypy o ženách tých čias ako o pasívnych, nevzdelaných bytostiach, ktoré neparticipovali na hospodárskom či kultúrnom živote.

Prednáška spojená s besedou Dr. Anny Jónásovej sa uskutoční na pobočke Prokofievova 5