20.11.2023 9:30- 10:30 hod.

Pobočka Vyšehradská 27 Pre deti vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 717, FREE WI-FI zóna

Človek má päť zmyslov: zrak, sluch, hmat, chuť a čuch. Používa na to oči, uši, ruky, jazyk a nos.

Ale ako je to so živočíchmi, ktoré nemajú rovnaké zmysly ako ľudia? Ako vidí vážka, ako počuje križiak, ako sa dotýka morča, ako ochutnáva rak a ako cíti motýľ?

Podujatie pre deti realizované pomocou kníh Zmysly zvierat.

Spôsob realizácie:

Porozprávame sa s deťmi o zmysloch ľudí a na porovnanie si prečítame z kníh o zmysloch živočíchov. Pomocou hry sa skúsime vnímať svet okolo seba, aké by to bolo keby sme nemali napríklad zrak alebo sluch.

Cieľ:

Ukázať deťom, že nie všetci máme rovnaké zmysly, ktorými vnímame svet okolo seba.

Cieľová skupina: 

Trvanie: 30 min.