27.04.2018 9,30- 10,30hod.

Pobočka Prokofievova 5 prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 712, FREE WI-FI zóna

Kniha nám cez postavu Vĺčika približuje, aké to je, keď sa svet zo dňa na deň premení z pekného miesta na miesto nevľúdne. Túto neľahkú situáciu však Vĺčik zvláda s pomocou Plamienky, v ktorej nachádza priateľku. Sova do príbehu prináša múdrosť a dôveru. Plamienka nie je vševediaca, i keď je múdra. Nemá žiaden zázračný liek, moc vyliečiť Vĺčika. Ale má to najdôležitejšie: skutočný záujem a ochotu pomôcť. V knihe nachádzame netradičný rozprávkový prvok – nie hlavný hrdina prosí a volá o pomoc, ale pomoc prichádza aktívne za ním. Vĺčik po náročnej skúške opäť nachádza silu a púšťa sa do svojich predchádzajúcich aktivít.  Text: ww.ulet s knihou.sk Recenzia knihy Liek pre vĺčika – P. Mišáková a V. Némethová

MŠ Tupolevova – Lienky