27.02.2020 - 13.03.2020

Pobočka Vyšehradská 27 vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 64 46 FREE WI-FI zóna

Všetci  predškoláci, školáci, hlavne prváčikovia, sa ku koncu prázdnin svedomite pripravujú na nový školský rok. Podobne svedomito sa na nový školský rok pripravuje aj naša petržalská knižnica. Počas celého roka nie je našim cieľom iba požičiavanie kníh a časopisov, ale aj dynamická a tvorivá práca s knihou s rôznymi vekovými skupinami. Práve začiatok školského roka je medzníkom pre tvorbu nových projektov a aktivít určených pre žiakov  a študentov.  Rozmanitý a  kvalitný knižný fond  je základom našej knižnice.

Naše podujatia  sú  pre všetky typy škôl a deti vo veku od 2,5 – 19 rokov. Podujatia ponúkajú novátorský prístup v práci s knihou, pričom prvotná inšpirácia vychádza z aktuálnych tém súčasného  sveta – ochrana životného prostredia, integrácia, emočná inteligencia, rozmanitosť prírody,  prekonávanie prekážok a iné. Podujatia umožňujú každému vyjadriť vlastný názor a podporujú pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.

Pre tento školský rok máme pre školské kolektívy pripravené tieto úplne nové podujatia:

  • Najmenší  čitatelia- deti od 2,5 do 6 rokov – Elmer, Gréta, O neposlušnom ľadovom medvedíkovi,  Deduško, rozprávaj,  Nie je opica ako opica, Žirafa, Pelly, a ja, Calvin nevie lietať, Franklinova lietajúca knižnica.
  • Deti prvého stupňa ZŠ- 6- 9 rokov- Magdalénka a psík z knižnice, Počuješ rozprávať stromy?, Mať tak o koliesko viac, na chvíľu byť Dobšinským, Detektívka v knižnici , Nájdi odpoveď v knihe, Hurá do Panamy alebo všade dobre, doma najlepšie, O pocitoch
  • Deti druhého stupňa a študenti stredných škôl- 10 – 19 rokov- Krič potichu, braček, Street art, Malá objaviteľská cesta lesom, Svet Miroslava Šašeka, Rebelky, Knižnica- áno alebo nie, učíme sa bez stresu.

V ponuke pre tento školský rok zostávajú aj všetky obľúbené a navštevované podujatia ako sú: Nebojme sa povinného čítania, Zažime si poéziu,  Johannes Jensen má pocit, že je iný, Hravo s háveďou, Pitva knihy, Špinuška, Zoznámte sa kniha, Čo je domov a mnohé ďalšie, ktoré nájdete v aktuálnej ponuke projektov podujatí na webovej stránke knižnice v sekcii pobočky.

Tešiť sa môžete aj na výstavy, worshopy, festival Prebuď sa (s) knihou a Čítanie čarodejníka Čaroslova. Všetky podujatia si môžete dohodnúť  na metodika@kniznicapetrzalka.sk, alebo priamo na telefónnych číslach a meiloch jednotlivých detských a rodinných pobočiek.