Dokonči príbeh

Pre deti Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 408

Stretnutia zamerané na samostatnú tvorivú činnosť, rozvíjanie kreativity, fantázie a umeleckých zručností.

Čítanie príbehu bez jeho konca, individuálne dokončenie príbehu rozprávaním, nakreslením obrázku alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Projektom rozvíjame schopnosť invencie, fantázie, asertivity a samozrejme aj literárnej gramotnosti.

Cieľová skupina:  Žiaci vo veku 10 -15 rokov v optimálnom počte do 25 osôb.

Termíny a spôsob dojednania stretnutí: Termín a čas stretnutia je možné dohodnúť vopred buď osobne na Furdekovej 1 návštevou knihovníčky na škole alebo telefonicky denne počas výpožičných hodín pobočky.

Iné projekty

  • Rebelky

    Charakteristika projektu: Rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, ale o ženách, ktoré zmenili svet. Príbehy na dobrú noc pre rebelky inšpirujú…

  • Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

    MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, KUTLĺKOVA 17, 851 02 BRATISLAVA Š T A T Ú T 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich…

  • Projekt Terka

    Rozprávanie spojené s čítaním o krízových životných situáciách, v ktorých sa deti môžu reálne ocitnúť Cieľom projektu je deťom ukázať ako si sami…