František z kompostu

Pobočky Furdekova 1, Vavilovova 24 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl a 1-2. ročníka ZŠ inšpirované rovnomennou knihou.

Obsah: Prostredníctvom milého príbehu o dážďovke Františkovi sa dozvieme zaujímavosti aj o iných živočíchoch žijúcich v záhrade. Povieme si, čo je kompost, ako vzniká, načo je dobrý a ako by sme si ho mohli vyrobiť doma.

Trvanie: 40 min.

Cieľ: Spoznávanie živočíchov a hmyzu, čo žije v záhrade, užitočnosť jednotlivých druhov, význam separovania odpadu, kompostovania.

Podujatie je súčasťou projektu Spoločne EKO, ktorú realizuje mestská časť Bratislava – Petržalka

Iné projekty